2022-03-09 StorMästarens brev

Stockholm 9 mars 2022 

Bäste Aurorabroder,       

Utvecklingen under pågående pandemi har gått i rätt riktning de senaste veckorna, sedan Folkhälsomyndigheten avvecklade de flesta restriktionerna per den 9:e februari. Detta är självklart positivt för oss alla.

Dock har arbetet med att starta upp vårt ordensarbete tagit längre tid än vad vi tidigare planerat för. Det är alltid lättare att vidmakthålla ett etablerat arbetssätt än att starta upp något som legat vilande i över två års tid.

Med anledning av detta har Ordensstyrelsen beslutat att tyvärr även ställa in den planerade sammankomsten 14 mars.

Men vi vill redan nu hälsa alla bröder varmt välkomna till vår första sammankomst torsdag 28:e april. Mer detaljer kommer senare vad gäller vilken typ av aktivitet vi kan åstadkomma vid vårt första möte sedan pandemin bröt ut.

Därefter planeras ytterligare ett logemöte torsdag 12:e maj innan sommaren tar vid.

Jag hoppas att du min Bror trots allt har modet och livsgnistan uppe och att du och dina kära är friska.

Varma hälsningar

Tor Gråberg

Stormästare