Välkommen till Aurora Orden

Välkommen till
Aurora Orden

Ordensstyrelsen planerar att återuppta verksamheten I april 2022. Mer information kommer att finnas på denna sida.

På grund av utvecklingen av COVID-19 har verksamheten tyvärr legat nere under en lång tid. Vi kan dock nu se en ljusning och räknar med att återuppta verksamheten i april enligt StorMästarens brev.