Auroraorden är ett icke religiöst och politiskt obundet ordenssällskap med rötter som sträcker sig tillbaka till början av 1800-talet. Verksamheten idag har sin grund i gamla traditioner och ritualer men med ett stort fokus på social samvaro kryddad med god mat och musik. Ordenssällskapet är öppet för ”fritt tänkande och rätt viljande myndige män utan avseende på stånd eller villkor”. Medlemskap kan förvärvas efter rekommendation från medlemmar.  

Lösenord till skyddade sidor: 1:a gradens lösen.