Aurora Orden – verksamheten

Aurora Orden träffas regelbundet med sammankomster för, framför allt, gradgivningar. Vid gradgivningar genomförs först gradgivning och denna följs av en middag och till kaffet underhålls bröderna endera genom ett föredrag om något intressant ämne, vi använder både interna och externa föredragshållare, eller genom framförande av musik i någon form. Genom åren har vi haft föredrag om allt från ”miniubåtar i svenskt vatten” till hur papp kan användas som förpackningsmaterial till hur man fotograferar med en digitalkamera. Bland de musikaliska aktiviteter kan nämnas att vi vid ett par tillfällen haft ”Romeo och Julia”-kören som underhållit oss.

För våra sammankomster har vi just nu möjlighet att utnyttja Sällskapets vackra lokaler.