Syfte och verksamhet

Aurora Orden vill samla bröder i en gemenskap där etiska levnadsregler och erfarenheter behandlas för att göra det lättare för var och en att möta skilda krav i det allmänna livet. Målsättningen för arbetet inom Orden kan sammanfattas till att den vill förmedla etiska levnadsregler till sina medlemmar, dock med uteslutande av religiösa och partipolitiska frågor. Från gamla tider har bevarats ett starkt inslag av musik.

Ordenssammanträden hållas under månaderna februari – maj och september – december, i allmänhet en gång per månad. Bröderna har tillträde till dessa sammanträden alltefter uppnådd grad, men alla är naturligtvis välkomna till de så kallade allmänna logerna oberoende av grad. Sammanträdena utlyses genom personlig kallelse per brev eller via e-post och börjar vanligen kl 18.30 och efterföljes av middag med underhållning i form av sång och musik eller intressanta föredrag av olika slag. Bröderna, som kommer från vitt skilda bakgrunder och är i olika åldrar, ges här även tillfälle att umgås tillsammans och utbyta tankar om olika intressen. Ordenslokalen är öppen för Bröderna från kl. 17.30 och baren är då öppen och tillhandahåller varierande drycker allt efter tycke och smak, dock på egen bekostnad. Ordensmötena är ju också att likna vid en fest och då har ju klädseln viss betydelse. Våra urkunder säger att vid sammanträdena bär Bröderna smoking eller mörk kostym med svart rosett eller enfärgad mörk slips. Vid högtidsdagen, som om möjligt firas den 21 november, kan högtidsdräkt bäras.