Anteckningar från logemöte i grad II och installation den 29 januari 2019

Den 29 januari samlades vi för reception i grad II och installationer. Oturligt nog drabbades både bröder och närstående av hälsoproblem vilket gav oss några sena återbud. Ytterligare några bröder måste också avstå på grund av de krav arbetet ibland ställer. Vi blev tillslut 23 bröder som deltog. David Nilsson recipierade i grad II. Jan Ericson förgyllde logen med vackert pianospel och Ceremonimästare Pär Forslund läste gradsången med stor inlevelse. Efter receptionen övergick vi i allmän loge för att genomföra installationer.

I Stormästarens frånvaro installerade General Styresman Anders Bager först Ulf Lindborg som Rättsriddare. Ulf efterträder Göthe Söderkvist som avsagt sig uppdraget av hälsoskäl. Därefter installerade Anders Bager även Robert Staby som Stf Styresman. Det är glädjande att vi åter har ett fulltaligt Styrande Kapitel. Därefter tog Styresman Pär Schöldström åter över klubban och installerade Stellan Morén som Tredje Härold. Må medvetandet om väl fyllda plikter bliva de nyinstallerades belöning!

Hälsningar framfördes från Skattmästare Gunnar Edwall och Broder Jim Fogelqvist som båda är på tillfrisknande efter operationer. Vi hoppas att vi snart få se dem igen!

När logearbetet av över vidtog efterkapitlet. Vi åt SOS och C M ledde sången. Till huvudrätt serverades fläskrullader. Anders Bager talade till rödvinet och David Nilsson höll recipienternas tacktal. Denna gång ersattes underhållningen med att vi diskuterade förslag på lämpliga efterkapitel. Styresmannen mottog många muntliga förslag, men önskar att få dem mejlade till sig!

Har ni inte redan noterat vårens datum i kalendern så gör det!

Måndag 18 februari                  Grad V+IV

Onsdag 20 mars                          GL

Torsdag 25 april                          Grad I (ekonomi)

Onsdag 15 maj                            Grad III

 

Med Broderliga Hälsningar,

Pär Schöldström, Styresman